#6364 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
دقت بفرمایید که ژورنال مذکور فاقد سابقه انتشار و پوشش دهی توسط نمایه های معتبر است، حتی تا این لحظه نتوانستیم شناسه ISSN ای برای آن بیابیم. پیش تر بیان شد که تمام آرزوی یک ناشر یغماگر (predatory publishers ) اعتبارسازی برای خود از طریق کثرت نام داوران و دانشگاه های منتسب به آنها است.