#6365 پاسخ
avatar
علی

از لطفتون بسیار سپاسگزارم
من خودمم به یقین رسیدم، این انتشارات در سال 2018 تعداد زیادی مجله جدید انتشار کرده، همین ژورنالی هم که ذکر کردم شماره اولش با تنها 4 تا مقاله بیرون اومده