#6396 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مهدی: صرف آوردن لوگو و ایندکس نشدن در اسکوپوس دلیل نمیشه که بعنوان توصیه به احتیاط بیارین …

 

تاکنون صرف چنین دلایلی (استفاده از لوگوی الزویر و ایندکس نشدن در Scopus و یا حتی ادعا نمودن ضریب تاثیر جعلی)، موجب قرارگیری ژورنالی در فهرست "توصیه به احتیاط" نبوده.

فرآیند ارزیابی مجلات جهت معرفی در لیست "توصیه به احتیاط" فارغ از مباحث انجام شده در انجمن صورت میپذیرد.