ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات ۱۲ مقاله ام را درمصاحبه نپذیرفتند پاسخ به : ۱۲ مقاله ام را درمصاحبه نپذیرفتند

#6398 پاسخ
avatar
امیر

با سلام
احتراماً بخشنامه ای که اعلام فرمودین برای سال 1394 بوده و در بخشنامه جدید که شهریور 1396 تصویب شده این موضوع حذف شده و حتی دانشجویان با دو مقاله Q4 میتوانند دفاع کنند.
دانشجویان علوم انسانی و هنر می توانند جهت اخذ مجوز دفاع یکی از موارد زیر را انتخاب نمایند:

1 – دو مقاله در مجلات Q4 اسکوپوس ارائه دهند.

ویا

2- دو مقاله علمی پژوهشی ارائه دهند.

دانشجویان رشته های فنی و علوم پایه (غیر علوم انسانی) می توانند جهت اخذ مجوز دفاع یکی از موارد زیر را انتخاب نمایند:

1- یک مقاله Q1+ یک مقاله Q4 در مجلات اسکوپوس ارائه دهند.

یا

2- دو مقاله Q2در مجلات اسکوپوس ارائه دهند.

یا

3- دو مقاله Q3+ یک مقاله Q4 در مجلات اسکوپوس ارائه دهند.