ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#6424 پاسخ
avatar
محمود

با سلام

من هم فکر می کنم اگر مجله ای قبلا به لحاظ نداشتن نمایه معروف از جانب دانشگاه ازاد کم اعتبار تلقی شده و هم اکنون در نمایه های معتبر مانند اسکوپوس قرار گرفته مدیر محترم سایت بهتر است از ذکر عنوان کم اعتبار در لیست دانشگاه ازاد پرهیز نماید.

همین طور پیشنهاد می شود وقتی نام مجله ای را در ذیل لیست دانشگاه ازاد قرار می دهید عبارت “این لیست در حال حاضر معتبر نیست” را ذکر کنید تا خلق الله تصور ننمایند دانشگاه ازاد نسخه این مجلات را زمانی برای شما پیچیده و شما نیز تا ابد خود را ملزم به اطلاع رسانی می دانید.

با احترام