#6442 پاسخ
avatar
محمد

این مجله اگرچه در سایت اصلی آن نشانه ای از نامعتبر بودن وجود ندارد ولی در کشور متاسفانه شرکت یا افرادی با ایمیل prlumen1@gmail اقدام به فرستادن یا دادن پذیرش می کنند در حالیکه ایمیل اصلی این مجله prlumen2@gmail می باشد. احتیاط فرمایید