#6471 پاسخ
avatar
رامین

علی: …دوست عزیز این مجله اسوه بی اعتباری است. ازین مجله بعنوان فاجعه ژورنال های Emerging Source Indexیاد شده و کلا مایه بی اعتباریست.

 

در پاسخ به علی: فاجعه جورنالها چیه در آوردی؟ همیشه بر مبنای سند باید نظر داد.
وقتی دانشکده صنایع دانشگاه تهران و علو و صنعت این مجله را قبول داره، دوستان دانشگاه آزادی بهتره صحبت نکنند و سعی در فکر این باشند زودتر به نتیجه برسند…