#6486 پاسخ
avatar
علی

با سلام،
در مورد این مجله، مدیر محترم سایت فرمودند که JCR است. با این حال در سایت، وقتی کد ISSN این مجله را وارد می کنیم، می نویسد که در JCR نمایه نشده است.
به نظرم میرسه که مدیر محرتم سایت می توانند در این زمینه مجددا توضیح بدهند.
با تشکر از سایت بسیار خوبتان