ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#6492 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

🏁 رکورد دار مقالات رترکت شده (Retracted Papers)

❓پرسش:
رکورد تعداد مقالات رترکت شده متعلق به چه کسی است و با چند مقاله؟

✅ پاسخ:
یوشیتاکا فوجی (Yoshitaka Fujii) پژوهشگر علوم پزشکی از دانشگاه Toho ژاپن با داشتن حداقل 183 مقاله رترکت شده، رکورد دار بوده است.
به موجب انتشار این رسوایی در سال 2012، ایشان با درجه دانشیاری مجبور به استعفا شد.