#6498 پاسخ
avatar
حسینی

با سلام ممنون میشم در مورد اعتبار این ژورنال ها راهنمایی بفرمایید

Espacios
http://www.revistaespacios[dot]com
وضعیت اعتباري :
SCOPUS Q4
http://www.scimagojr[dot]com/journalsearch.php?q=11200153556&tip=sid&clean=0
کشور صاحب امتیاز: ونزولا