#6499 پاسخ
avatar
حسینی

با سلام ممنون میشم در مورد اعتبار این ژورنال ها راهنمایی بفرمایید

Astra Salvensis
ISSN 23934727, 23441887
سایت مجله :
https://astrasalva[dot]wordpress.com/
وضعیت اعتباري :
Scopus
Q4
کشور صاحب امتیاز : رومانی