#6501 پاسخ
avatar
حسینی

با سلام ممنون میشم در مورد اعتبار این ژورنال ها راهنمایی بفرمایید

REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA
ISSN: 2066-7329
وضعیت اعتباري :
ISI
• Emerging Sources Citation Index
کشور صاحب امتیاز : رومانی
لینک استنادی تامسون رویترز
http://mjl.clarivate[dot]com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Revista%20Romaneasca%20pentru%20Educatie%20Multidimensionala