#6527 پاسخ
avatar
بهرام

با سلام.بستگی داره برای چه کاری خواسته بشه.خوب اگه برای اخذ مجوز دفاع از رساله دکترا باشه به نظر می رسه که دانشگاه ازاد این مجله را قبول نکنه چون طبق بخشنامه جدید دانشگاه ازاد که از اون به شیوه نامه جدید دوره دکترا یاد میشه برای دفاع از رساله دکترا اخذ پذیرش مقاله از یک مجله آی اس آی دارای ایمپکت فکتور یا مجله علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم الزامیه.
ارادتمند