ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انتخاب ژورنال مناسب مجلات درجه چهار ISI یا مجلات درجه یک اسکوپوس پاسخ به : مجلات درجه چهار ISI یا مجلات درجه یک اسکوپوس

#6531 پاسخ
avatar
رضا

مجله preventive medicine چه در ISI و چه در اسکوپوس وجود داشته و درجه 1 یا Q1 است و بالاترین نوع اعتبار را دارد.