ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات طولانی بودن مدت زمان داوری دلیل باکیفیت بودن نیست!!! پاسخ به : طولانی بودن مدت زمان داوری دلیل باکیفیت بودن نیست!!!

#6547 پاسخ
avatar
وحید

به جهت اینکه هیچ فرایند استانداردی در نحوه پذیرش و چاپ نیست و وزارت علوم هم هیچ پروسه زمانبندی شده ای رو به فصلنامه ها ابلاغ نکرده تا پژوهشگران بتوانند نتایج حاصل از مطالعاتشان را چاپ کنند.نتایج داوری ها سلیقه ای است و بیشتر مقالات اساتیدی چاپ میشود که شناخته تر هستند.واقعا جای بسی تاسف هست که بنده برای فارغ التحصیلی دکترا بعد از 6 ماه انتظار داوری به بنده فرمودند مقاله شما مربوط نیست .جای بسی تاسف تاسف و تاسف