#656 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام و تشکر از ارائه اطلاعات
توصیه میشود این مطلب را با “مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی” وزارتخانه مطرح بفرمایید.
وبسایت ضریب تاثیر صرفا منعکس کننده این لیست بوده و اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد.