#6623 پاسخ
avatar
انجیلی زاده

پیگیری کردم، دلیلی نیاوردن!!

خیلیی جالبه واقعا کار دانشگاه آزاد به جایی رسیده که مجله دانشگاه خواجه نصیر رو نامعتبر اعلام میکنه!!!! کلا کار این دانشگاه آزاد حساب و کتاب نداره! تازه مجله Energies برای MDPI رو هم گذاشتن توی نامعتبرا با ایمپکت 2 و Q1 اسکوپوس!