#6647 پاسخ
avatar
محمد حاجعلی

سلام در ژورنال با issn:2476-3055 با نام civil engineering journal عنوان نمودید این مجله هایجک شده و نامعتبر دانشگاه علوم و تحقیقات می باشد به سایت ذیل مراجعه کنین دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات لیست هایجک های بدون اعتبار خودش گذاشته:

http://architecture.srbiau[dot]ac.ir/fa/page/5243/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA

متاسفانه می بینید در هیچکدوم از پستاش این مجله هایجک شده نیست و شما در لینک انجمن در خصوص مجله ی دارویی مطلب گذاشتید نه این ژورنال.
می دونید با این کارتون چند نفر نمره پژوهشی دانشگاه از دست می دن؟ لطفا اصلاح کنید و یکم قبل هایجک کردن از سوی دانشگاهی تحقیق کنید که آیا درست یا نه.منتظر اصلاح موضوع هستم متشکرم