#6649 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

محمد حاجعلی: … این مجله هایجک شده نیست …  این مجله با نام civil engineering journal در لیست سیاه و بلاک دانشگاه آزاد علوم تحقیقات نیست …

 

سلام

ادعایی مبنی بر هایجک شدن صورت نگرفته/

لینک عدم اعتبار این ژورنال در دانشگاه آزاد اسلامی (علوم و تحقیقات) در انجمن برای شما ارسال شد