#666 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

ژورنال “INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES” بصورت open-access ، فاقد ضریب تاثیر (ضریب ۱٫۴ ادعایی سایت مذکور مربوط به شاخصی تحت عنوان SIF است) و در نمایه های پوشش دهنده آن فقط میتوان به ESCI اشاره کرد.
از نکات جالب توجه تعدد نویسندگان ایرانی آن است!

** این ژورنال در گزارش اخیر دانشگاه آزاد اسلامی در لیست سیاه قرار گرفت.