ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مقدار مجاز تشابه متن در مقاله پاسخ به : مقدار مجاز تشابه متن در مقاله

#6660 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با توجه به تنوع مصادیق plagiarism، قاعده دقیق و روشنی در مورد اینکه چه مقدار plagiarism در یک manuscript قابل قبول است وجود ندارد، اما درخصوص تشابه متنی (text similarity) بطور معمول زیر 15 درصد در ژورنال ها قابل پذیرش و بیش از 25 درصد بعنوان

▪️ high percentage of plagiarism

شناخته می‌شود. اما در همان تشابه 15 درصدی نیز، اگر تشابه متن بصورت بکارگیری متن پیوسته یک پاراگراف باشد قابل قبول نیست.