ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#6662 پاسخ
avatar
بهرام

با سلام و درود
بسیاری از نشریاتی که دانشگاه ازاد اسلامی در لیست سیاه گذاشته است فاقد توجیه قانونی و بدون بررسی کافی  و وافی است چرا که برای مثال بسیاری از این مجلات که ای اس ای هم هستند از جایگاه علمی تقریبا بالایی برخوردارند و موسساتی هستند که اقدام به جعل نامه پذیرش رسمی یک مجله ای اس ای می نمایند و در ظرف شش روز یک نامه پذیرش مجله ای اس ای رو جعل می کنند و تحویل نوسینده مقاله می دهند تا اینکه به دلیل صدور بی رویه این نامه های پذیرش جعلی ،مجله باارزش تبدیل به یک مجله بی اعتبار میشه.از طرف دیگر با استعلام از سردبیر مجله ای اس ای مشخص میشه این نامه پذیرش از طرف مجله ای اس ای صادر نشده بلکه توسط موسسه جعل شده است، ظرف چند روز آینده نمونه مکاتبات خود را با سردبیر یک مجله ای اس ای در این زمینه ارائه می نمایم.همچنین برخی دوستان بدون بررسی لازم و بدون مکاتبه با سردبیر مجله ای اس ای که خود این سردبیر حتی عضو هیات علمی دانشگاهی هست که مجله زیر نظر اون دانشگاه به چاپ میرسه می گویند این سایت مجله مورد بحث نیست و برای مجله سایت جعلی ساختن در حالیکه اینگونه نیست بلکه برای مجله از طرف سردبیر مجله و اعضای هیات علمی اون دانشگاه سایت جدیدی اختصاص داده شده که در اینخصوص هم مکاتبات خود را با سردبیر مجله ای اس ای در ظرف چند روز آینده ارائه خواهم نمود با مدارک و مستندات معتبر.
کامیاب باشید.