#6684 پاسخ
avatar
هانیه

دانشگاه آزاد این ژورنالو توی بلک لیست گذاشته اما وزرات علوم خیر. البته با استناد به آخرین لیست نشریات نامعتبر که در اسفند ۹۶ منتشر شده.