#6688 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

رضا: … می تونن گیر بدن به کسایی که در این جورنال مقاله چاپ کردند؟ سندیت داره این نامه؟ …

 

با سلام
دانشگاه‌ها در تهیه و تالیف لیست سیاه درون دانشگاهی مجاز اند. بدیهی است برای سایر دانشگاه ها فقط میتواند یک هشدار باشد ونه لازم الاجرا!