#6704 پاسخ
avatar
بهرام

با سلام و احترام

، صرفنظر از هرگونه اظهارنظر در خصوص با کیفیت بودن و یا بی کیفیت بودن این مجله لازم به توضیح است که بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم می گویند که برای دفاع اصلی از رساله دکترا اخذ پذیرش از مجله آی اس آی و یا اخذ پذیرش در مجله علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم ضروری و اجتناب ناپذیر است و از این حیث دست دانشگاه ها بسته است.