#6727 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

بهرام: …آیا ترتیب زیر درست است..

 

با سلام
با توجه به رشد وسیع و قارچ گونه مجلات یغماگر (Predatory) نمیتوان بطور مطلق این رتبه بندی و یا مشابه آن را معتبر دانست. چه بسیار ژورنال های یغماگری که با عنوان ISI-Listed در صدر تبلیغات قرارگرفته اند اما صرفا یک کلاهبرداری از کشورهای درحال توسعه محسوب شده و هیچگونه رتبه ای نمیبایست برای آنها قائل شد. و همین داستان برای Scopus و ISC/ لازم است ارزیابی ژورنال بطور دقیق و با لحاظ پارامترهای مختلف انجام گیرد