#673 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "Jordan Journal of Agricultural Sciences" فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است. این ژورنال بواسطه قرارداشتن در نمایه Zoological Record ، ـ ISI-Listed محسوب شده ، ضمن آنکه در نمایه ISC نیز حضور دارد.