ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مجلات دسترسی آزاد open access پاسخ به : مجلات دسترسی آزاد open access

#6732 پاسخ
avatar
بهرام

با سلام، تمامی مجلات isi که open-access هستند لزوما هم پولی نیستند چه بسا مجله ای اس ای ، ایی من میشناسم و در ان مقاله ای هم جاپ کردم که علیرغم open-access بودن ،برای چاپ پولی از من دریافت نکردند و همانطور که در سایت مجله هم اومده بود که میگفت سیاست مجله ما سیاست دسترسی باز هست و دلیلش رو هم گفته بود به خاطر نشر علم به تمامی دنیا و یه همچنین دلایلی.