#6741 پاسخ
avatar
کاربر

این مجله جزئ نمایه تامسون رویترز است اما چون در سایت تامسون یا همون مستر ژورنال بدون issn است سایت شما اون نشون نمی ده

http://mjl.clarivate[dot]com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Revista%20San%20Gregorio