#6766 پاسخ
avatar
رحیمی


من با بررسی¬هایی که انجام دادم، مجله مناسبی است برای مقالات رشته های بازرگانی، بازاریابی به صورت تخصصی و مدیریت به صورت عمومی، ضمن اینکه طی ایمیل¬هایی که به سردبیر این مجله زدم و مطالعه برخی از مقالات این مجله از نظر اینجانب مورد تایید است. ضمنا این مجله، در منابع اسکوپوس وجود دارد و همینطور روند رو به رشد خود را از سال 2011 تا کنون با شیب مناسبی طی نموده است. مدتی از تحت پوشش اسکوپوس خارج شده بوده و حالت در حال ارزیابی بود که پس از ان رو به رشد بوده.
بر اساس اطلاعات منابع اسکوپوس: SJR 0.202 , ،SNIP2.88 و H Index 12 است.