#6808 پاسخ
avatar
محموئ

سلام
European Online Journal of Natural and Social Sciences
از نظر امتیاز در حد مجلات علمی پژوهشی یا ترویجی یا تخصصی و یا کنفرانس های نمایه شده در isc و یا کنفرانس های معمولی است؟
ممنون