#681 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Mediterranean Journal of Social Sciences” با شناسه "ISSN 2039-9340" فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و در پوشش دهی نمایه Scopus به حالت لغو (cancelled) درآمده است. توجه داشته باشید که تعدد نامه های جعلی پذیرش مقاله مربوط این ژورنال توسط افراد سودجو در داخل کشور موجب شده است که سایت رسمی این ژورنال برای نویسندگان ایرانی اطلاعیه ای منتشر نماید.

* در فهرست ژورنال های کم اعتبار گزارش شده است