#6815 پاسخ
avatar
Reza Amini, PhD in English Studies

ظاهرا خود نمایه Cabell's International تعریف مشخصی در این زمینه ندارد. این طور که به نظر می رسد پشت این گروه کبل هم اشخاصی مثل J. Beall قرار دارد که دوام انچانی نداشت ولی امیدوارم که این گروه نظرات شخصی را اعمال نکند و واقعا از معیار های یاد شده برای ارزیابی استفاده کند (https://www2.cabells[dot]com/blacklist-criteria) براسان این ضوابط نه تنها این مجله بلکه 10 ها نشریه دیگر هم نباید در چنین بخشی از این پایگاه باشد. مورد بعدی اینکه؛ بایستی دید که تا چه میزان پایگاهای مهمی مثل اسکوپس، calvairate analytics، ٍِERIC, DOAj, COPE و غیره از پبروی خواهند کرد . به نظر من تصمیم اینکه کدام مجله سفید یا سیاه هست بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرد و کار گروه تخصصی در این زمینه نظر دهند و به جمع بندی برسند. در حال حاضر این کمپین فکر می کنم می تواند کمک بزرگی برای محققین کشور باشد https://thinkchecksubmit[dot]org تا بتوانند به صورت انفرادی و یا جمعی به یک تصمیم واحد برسند. این مجله همان طور که معلوم هست در پایگاهای خوبی نمایه شده و به یاری حق هم ؛ بنده به نوبه خود، امیدوارم به زودی در پایگاه های معتبری نمایه خواهد شد وبه اعتبارش افزوده خواهد شد. مدیر این مجله ایرانی هست و از دوستان بنده و تا حالا کمک شایانی به محققیین ایرانی کرده است و بار ها شاهد بوده ایم که کمک دست بسیاری از نشریات بوده و همچنین کمک کرده اند که مقالات سایر دوستان در سایر مجلات هم به چاپ برسد.