#6821 پاسخ
avatar
مهدی

در فهرست سیاه نمایه بین‌المللی Cabell یافت شد
در فهرست مجلات نمایه شده Master Journal List یافت نشد
در فهرست مجلات نمایه شده Scopus یافت نشد .

به هیچ دردی نمی خوره این مجله