#683 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences" فاقد ضریب تاثیر و ISI نمیباشد. تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده ، ضمن آنکه در نمایه برجسته ای نیز دیده نمیشود.