#6856 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

وبسایت ضریب تاثیر صرفا منعکس کننده نمایه ها است،
متاسفانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ مجله Energies (جزو مجلات JCR و Scopus با Quartile 1&2) را در اسفند ماه 96 در لیست سیاه خود معرفی نمود. بنظر می رسد دلیل این تصمیم حواشی ایجاد شده برای انتشارات MDPI در سال 2014 باشد.