ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#6862 پاسخ
avatar
حسن

موسساتي كه مجلات open acces كار ميكنن موسسات ضعيفي هستند ولي موسساتي هستند كه مجلات close acces كار ميكنن و كارشون خوبه نميشه همه رو به يه چشم ديد