#6883 پاسخ
avatar
Hamide

بسیار ممنون از پاسخگویی شما ، علمی پژوهشی است؟ اعتبار این ژورنال چقدره؟ آیا مقاله م درصورت چاپ در این ژورنال ارزش و امتیاز داره برای مصاحبه دکتری؟ ممنون بخاطر وقتی که میگذارید.