ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر شرایط دفاع از رساله دکتری پاسخ به : شرایط دفاع از رساله دکتری

#6897 پاسخ
avatar
رضا

سلام واحترام

—–قبلاهنگام واردشدن به سایت ایمپکت فکتور(جهت بررسی اعتبارژورنالها)گزینه ای وجودداشت که نشان میداد مجله موردبررسی دربلک لیست دانشگاه آزادقرارداردیاخیرولی الآن این گزینه حذف شده—-آیااین امربیانگر این است که مجلات موردبررسی دربلک لیست دانشگاه آزادقرارندارند؟