ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر بازپس گیری مقاله پس از انتشار پاسخ به : بازپس گیری مقاله پس از انتشار

#6903 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
پس از انتشار امکان بازپس گیری مقاله وجود ندارد، در عین حال از شروط سابمیت مقاله در یک ژورنال، عدم انتشار محتوای آن در گذشته (در جایی دیگر) است