ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر پایگاه استنادی علمی ایرانیان پاسخ به : پایگاه استنادی علمی ایرانیان

#6907 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

علیرغم تشابه بسیار زیاد لوگوی مندرج در این گواهی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام هیچگونه ارتباطی با "پایگاه استنادی علمی ایرانیان" ندارد.

 

پاسخ مدیر اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در این خصوص:

"احتراما، به اطلاع می رساند این لوگو مورد تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمی باشد و فعالیت های این پایگاه با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مغایرت دارد. تخلف این لوگو از طریق قانونی در حال پیگیری می باشد"

دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی