#6950 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

اصطلاح "تاریخ ورود به لیست سیاه" در بلک لیست بین المللی و حتی دانشگاه های خارج از کشور کاربرد و معنایی ندارد، متاسفانه این واژه مبهم توسط نهادهای مسئول داخلی تالیف شده.

تمامی مجلات متعلق به انتشارات Canadian Center of Science and Education در لیست سیاه Cabell قرار دارند

▪️ در واقع برای یک مجله یغماگر (predatory) تعیین تاریخ و زمان شروع یغماگری کاملا غیرمنطقی و نادرست بوده، و از آسیب های بزرگ آن انگیزه بخشی به پژوهشگران و اعضا هیئت علمی جهت شناسایی این مجلات نامعتبر و چاپ مقاله و ارتقای سهل و آسان رتبه علمی در فاصله زمانی پیش از قرارگیری در لیست سیاه است.