#6983 پاسخ
avatar
رضا

والا مستنداتی در دست ندارم. اما سردبیر این مجله بارها به ایران سفر کردند و از پروفسورهای معروف صنایعی هستند. این دانشگاه هم مربوط به برترین دانشگاه دولتی کره هست. مانند این هست که در ایران بگن مجله دانشگاه تهران بی اعتباره. عملا این ادعا، بی فایده هست!