#6985 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

رضا:…مربوط به برترین دانشگاه دولتی کره هست. مانند این هست که در ایران بگن مجله دانشگاه تهران بی اعتباره…

 

لطفا مستند انتساب این ژورنال به دانشگاه دولتی کره را ارائه بفرمایید