#6992 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

کاربر: …بد نیست در این سایت معیارهای ارزیابی را بیان کنید…

 

وبسایت ضریب تاثیر صرفا منعکس کننده نمایه ها است. پرسش درخصوص معیارهای ارزیابی را از دانشگاه شهید بهشتی استعلام کنید.

لیکن بنظر میرسد دلیل قرارگیری مجلات متعلق به انتشارات MDPI در لیست نامعتبر دانشگاه های شهید بهشتی و آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات) نظیر (Sustainability و Energies)، حواشی های متعدد ایجاد شده در سال 2014 درخصوص یغماگر (predatory) بودن مجلات این ناشر و مستندات ارائه شده توسط Jeffrey Beall است.

 

کاربر: … من فکر می کنم مدیر این سایت به خاطر خوش خدمتی از ناشران مشهور پول دریافت می کند و دانشگاه شهبد بهشتی هم آلت دست این آقا شده است…

کامنت شما برای یادگار بماند.