#700 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
"Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET)" فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و در نمایه های استنادی تراز اول قرار ندارد. تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده و از میان نمایه های پوشش دهنده میتوان ISC را نام برد.