#702 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال Modern Applied Science با شناسه "ISSN 1913-1844" فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و در نمایه های استنادی تراز اول قرار ندارد.

گستره وسیع موضوعات تحت پوشش (از جنگلداری تا کامپیوتر) ، تعدد نویسندگان ایرانی مقالات این ژورنال و مدت زمان داوری نسبتا کوتاه (۲ ، ۳ هفته ای) جالب توجه است!

** "Modern Applied Science" در لیست ژورنال های کم اعتبار گزارش شده است.