#7023 پاسخ
avatar
رامین

آقا حمید موافقم کاملا. هیچ مستندی نیست.
فقط من از مدیریت محترم سوالی داشتم.
چرا شما این جورنال را در لیست احتیاط قرار دادید؟ ایا بحث احتیاط مرتبط با دانشگاه آزاده یا وزارت علوم؟ و با وجود مقالات نسبتا با کیفیت، درسته در لیست احتیاط باشه و صرفا چون ایرانی توش زیاد چاپ کرده اینطور اقدام میشه؟ ممتونم.