#7092 پاسخ
avatar
کاربر

لینک زیر اطلاعات آخرین ضرایب ایمپکت فاکتور مجلات این ناشر را نشان می دهد

http://www.mdpi[dot]com/about/announcements/1335

قضاوت را به همکاران پژوهشی دانشگاه ها می سپاریم که آیا این مجلات باید سیاهه شوند و یا در اولویت تشویق چاپ قرار گیرند