#7096 پاسخ
avatar
رضا

بنده هم تبریک عرض میکنم. بالاخره در سال 2017 این مجله، در web of science قرار گرفت و isi شد. جالبه hindex خوب 11 را هم در سایت اسکوپوس داره و از درجه q2. با توجه به کیفیت مقالات این جورنال احساس می شود در دو سه سال آینده، if هم خواهد گرفت و در زمره jcr قرار می گیرد. بنده هم در این جورنال، مقاله چاپ کردم.